In english

Trädgården på Råda Säteri

Köksträdgård med egna pollinatörer

I köksträdgården invid säteriets västra flygel samsas grönsaker och kryddor från mormorsträdgården med nya och annorlunda växter. Härifrån hämtar Trädgårdscaféet färska råvaror under sommarhalvåret. Själv kan du kika runt, dra in doften och bekanta dig med de olika växterna. Och missa inte att (försiktigt!) närma dig bikupan, där du kan se hur bina i bisamhället arbetar. Tack vare dem bär buskar och träd frukt åt oss!

Trädgårdskonst

Om du är trädgårdsintresserad finns en hel del att botanisera bland på Råda Säteri och rabatterna är värda ett särskilt omnämnande. De har under de senaste åren omsorgsfullt designats av två personer, som är välkända i trädgårdskretsar.

Idéträdgård

Cassian Schmidt står för utvecklingen av den ca 200 m2 stora Idéträdgården på gräsmattan närmast Trädgårdsvillan.

Terrassplantering

Hannu Sarenström har utformat den vackra Terrassplanteringen, som står i blom från tidig vår till sen höst. På ett foto i boken Svenska Trädgårdskonsten från 1931 kan man se hur den östra delen av översta terrassen såg ut, med ett flertal s.k. tapetgrupper och blomster­lister. På samma plats har nu två blomrabatter anlagts, en längs muren och en i mitten av terrassen.

Tapetrabatter

De två kvadratiska Tapetrabatterna är signerade Joe Egan från Trädgårdsutbildningen på August Kobbs Gymnasium.

Rabatter, köksträdgård och växthus kom till under EU-projektet Råda Säteri park och trädgård 2012-2014.

Trädgårdens historia

Hur trädgård och odlingar har sett ut under Rådas Säteris första århundraden vet vi inte. På 1600-talet blev den franska barockträdgården förebild och kom att prägla svensk herrgårdsmiljö under större delen av 1700-talet. Den här mycket formella stilen avlöstes av sin motsats, den engelska parken, med den orörda naturen som modell. På Råda Säteri finns drag av båda.

Genom seklerna har Råda Säteris ägare förändrat trädgård och odlingar efter intresse, behov och rådande strömningar. Från 1776 och framåt kan vi följa större ändringar genom kartor och uppmätningar, från 1900-talet även i fotomaterial.

I den inhägnade kålgården, det gamla namnet för köksträdgård, odlades inte bara kål och rovor utan också morötter, lök, ärter, bönor och kryddväxter. Råda Säteri har säkerligen haft en kålgård och kanske fruktträd och bärbuskar långt innan prydnadsträdgården kom till.

Under senare delen av 1800-talet och några årtionden in på 1900-talet fanns stora grönsaks-, frukt- och blomsterodlingar på säteriet, både på friland och i flera växthus. Grönsaker och frukt såldes på torget i Göteborg och Råda hade egen blomsteraffär i staden. Jordbruket drevs vidare till 1975.

Efter en lång Törnrosasömn har Råda Säteris trädgård de senaste åren väckts till liv igen. Köks- och prydnadsträdgård blomstrar. Och många vill komma och uppleva säteriets historiska vingslag i den vackra omgivningen.
Råda Säteri ingår även i Trädgårdsresan.