In english

Tillgänglighet för radasateri.se

Härryda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur radasateri.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från radasateri.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längre ner på sidan.

Svarstiden är normalt 2-4 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns bilder som saknar beskrivning och vissa saknar rätt beskrivning.
  • Rubriker saknas, bland annat i sidfoten och för sökresultat.
  • Färgen på text och bakgrund kan göra det svårt att läsa.
  • Kartan saknar en beskrivande titel.
  • Länk, sidrubrik och titel stämmer inte alltid överens.
  • Knappen för att bifoga filer har fel etikett.
  • I formulärsfält saknas det tillräckligt stöd för att veta vad som blivit fel.
  • Uppläsande hjälpmedel får inte information om att sökresultat har uppdaterats.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem den 23 september 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartan på sidan Hitta hit är inte tillgänglig.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende manuell granskning av radasateri.harryda.se.

Senaste bedömningen gjordes den 22 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 27 augusti 2020.

KontaktformulärÄrende
Ärende

Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer