In english

Om webbplatsen

Så använder webbsidan kakor

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. Den informationen är viktig i arbetet med att göra webbplatsen bättre och mer lättanvänd.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Läs mer om kakor på Härryda kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Så här använder vi kakor, cookies

Sitevision

På Råda Säteris webbplats används så kallade sessionscookies. Dessa används för den del av webbplatsen som kräver inloggning.

Lämna en synpunkt på sidan

Fattas något eller är något fel? Är något otydligt formulerat eller vill du tala om att innehållet var bra och nyttigt för dig? Vi välkomnar vilket som!

Fyll i synpunkt

Om du vill ha ett svar så fyll i din e-postadress. Då får du även en bekräftelse på att vi mottagit din synpunkt.

* = obligatoriskt svar
Hantering av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga integriteten. Lagstiftningen reglerar att dina personuppgifter endast får behandlas om det finns stöd i lagstiftning, eller om du har godkänt det.

Besök www.harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet för radasateri.se

Härryda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur radasateri.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från radasateri.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längre ner på sidan.

Svarstiden är normalt 2-4 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns bilder som saknar beskrivning och vissa saknar rätt beskrivning.
  • Rubriker saknas, bland annat i sidfoten och för sökresultat.
  • Färgen på text och bakgrund kan göra det svårt att läsa.
  • Kartan saknar en beskrivande titel.
  • Länk, sidrubrik och titel stämmer inte alltid överens.
  • Knappen för att bifoga filer har fel etikett.
  • I formulärsfält saknas det tillräckligt stöd för att veta vad som blivit fel.
  • Uppläsande hjälpmedel får inte information om att sökresultat har uppdaterats.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem den 23 september 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartan på sidan Hitta hit är inte tillgänglig.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende manuell granskning av radasateri.harryda.se.

Senaste bedömningen gjordes den 22 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 27 augusti 2020.

KontaktformulärÄrende
Ärende

Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer