In english
Råda Säteri mangårdsbyggnad fotograferad från sjösidan, med vägvisningsskylt och mur i förgrunden. Foto: Anna Sigvardsson

Råda Säteri

Ett utflyktsmål öppet för alla

Råda Säteri är en unik 1700-talsmiljö med välbevarade herrgårdsbyggnader och en vacker trädgård. Dessutom ägs säteriet och det omgärdande naturområdet av kommunen. Du är alltså helt fri att traska runt och slå dig ner där det behagar. Välkommen för en utflykt på Råda Säteri, en plats där dåtid och nutid möts!

Historia

Råda Säteri är en välbevarad och kulturhistoriskt intressant miljö. Dess skiftande och bitvis dramatiska historia börjar troligtvis på 1300-talet. Gränsen till Halland, som fram till 1658 var danskt, gick mycket nära Råda socken. Trakten härjades av återkommande strider och plundringar och byggnaderna på Råda Säteri brändes ner två gånger. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1772 av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska kompaniet. Den karolinska barocken rådde då i Sverige, vilket utmärks av en mangårdsbyggnad flankerad av flyglar och en mittaxel markerad av en lång, rak allé. Trädgård, allé och park ansågs vara lika viktiga som byggnaderna. Mycket av detta återfinns på Råda Säteri.

Svartvit bidl på Råda Säteri från förr. En liten flicka står framför grinden.

Vi känner till säteriets ägare från andra halvan av 1700-talet och framåt. Många av dem har haft betydelsefulla poster i statens tjänst eller varit framgångsrika industriidkare och köpmän. Medlemmar av välkända släkter som Ulfsparre, Hamilton, Törngren, von Schwerin, von Essen, Lagerberg och Ekman har residerat på Råda. Sedan 1970 ägs Råda Säteri av Härryda kommun. Säteriet byggnadsminnesförklarades 1969 och har särskilda skyddsföreskrifter.

Mangårdsbyggnaden – anno 1772

Säteriets nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska kompaniet. Törngren var gift med en Sara Chambers, vars bror Sir William Chambers var en framgångsrik arkitekt. Trots att inga originalritningar hittats är det rimligt att tro att det är just William Chambers som har ritat nuvarande mangårdsbyggnad. År 1772 stod huset klart, 24 meter långt och 11 meter brett. Och eftersom gäster kunde tänkas anlända både landsvägen och sjövägen, fick huset en ståtlig entré på varje långsida.

Många mer eller mindre kända personer har gästat Råda Säteri, bland annat Nobelpristagaren Albert Einstein. Några av gästerna har lämnat sin signatur i husets speciella "gästbok" – de har ristat in namn och hälsningar i tre fönster på husets övre våning.

Trädgården

Terassplanteringar, de stora grönytorna och den levande köksträdgården - allt är idag öppet för våra besökare att njuta av. Leka, dra in doften av örter och blommor, och upptäcka binas flit i köksträdgårdens demonstrationskupa.

Råda Säteri har så länge vi vet haft en levande trädgård, viktig för säteriets innehavare - på olika sätt i olika tider. Trädgården på Råda Säteri.

Naturreservat

Det vackra naturområdet kring Råda Säteri är naturreservat. Reservatet sträcker sig runt hela Rådasjön och gränsar i väster till ägorna kring Gunnebo Slott. Runt hela sjön går också promenadslingan Rådasjön runt - en 12 kilometer lång, vacker runda. Välkommen att röra dig fritt i området och njuta av naturen, med hänsyn till de regler som gäller i naturreservat.
Rådasjöns naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råda Säteri - en del av Härryda kommun

Härryda kommun äger och förvaltar Råda Säteri, som ett utflyktsmål för såväl kommuninvånare som tillresta besökare.
Läs mer om kommunens utveckling av Råda Säteri på harryda.se/radasateri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Råda Säteri är en fantastisk plats för vigsel! Men det är också en allmän plats. Vi kan för tillfället inte ta emot några förfrågningar om bröllop i parken men håll utkik på denna sida för mer information om du ska gifta dig 2025. Vi jobbar på en lösning.

Kontakt

Härryda kommuns kontaktcenter svarar på allmänna frågor om Råda Säteri. För frågor som rör enskilda verksamheter ber vi dig kontakta respektive verskamhet. Se lista ovan.
Kontaktcenter, Härryda kommun: 031-724 61 00, kommun@harryda.se